Demit fasade
Demit fasade ili termo fasada predstavlja termoizolacioni sistem sa velikim prednostima: smanjuje troškove klimatizcije objekta (grejanje - zimi, hlađenje -leti), smanjuje troškove gradnje, zbog male težine neznatno opterećuje objekat. Elementi od kojih se demit fasade ili termo fasade sastoje su građevinski lepak za stiropor, samogasivi stiropor (ili stirodur), mrežica, tiplovi i završni sloj fasadnog morta, mlevenog kamena (različite granulacije, zavisno od željenog izgleda fasade) Postavlja se na sve podloge: ciglu, blok, beton, betonske blokove, itd.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-1.gif

 

Pre postavljanja prve ploče stiropora potrebno je pri dnu postaviti ugaonu lajsnu ili mrežicu.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-2.gif

 

Lepak se na ploču nanosi duž ivica sa osloncima po sredini.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-3.gif

 

Ploče stiropora se na zid postavljaju lepljenjem, a zatim se učvršćuju prema šemi tiplovima i to minimum 6 tiplova/m2


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-4.gif

 

Na postavljene i pravilno pričvršćene ploče stiropora nanosi se prvi sloj lepka. Ovaj sloj se obavezno nanosi prije postavljanja mrežice.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-5.gif

 

Mreža za armiranje, rabiciranje se postavlja vertikalno, i "utapa" se u prvi sloj lepka i tako podlogu završnog sloja čini čvršćom i otpornijom.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-6.gif

 

Preko mrežice se nanosi drugi sloj lepka. Zavisno od završne obrade, za ravnu fasadu, obavezno se radi izravnavanje.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-7.gif

 

Nakon nanošenja i sušenja lepka, nanosi ze završni sloj u granulaciji i boji fasade po izboru investitora.


http://www.dom.com.hr/images/kategorije/kategorija_44/tekstovi/termo-fasada-8.gif

 

Silikatna fasada se, po izboru investitora, može napraviti u beloj boji ili se može farbati.